TIJD VOOR VERANDERING

Elke organisatie verandert voortdurend; groei, krimp, vernieuwing, aanpassing…

Iedere fase heeft een eigen focus, heeft eigen kenmerken en een eigen dynamiek. Daarbij horen specifieke vraagstukken en hindernissen. Dat klinkt leuk maar hoe houd je grip op je personeel, op de processen, op de kwaliteit en op de kosten? Als ondernemer heb je het er maar druk mee.  Je moet alle zeilen bijzetten om af en toe niet te verzanden in details. Je kunt niet overal tegelijk zijn en alles strak op het vizier hebben en je hebt ook geen tijd om iedereen alsmaar bij te praten. Veel gedoe dus. En dat is nu juist wat je wilt voorkomen.

Als je denkt dat het tijd is voor verandering of dat je simpelweg minder gedoe wil, laten we dan eens afspreken om te kijken hoe ik je kan helpen.


Ceres Quick scan

De quickscan is een beknopte doorlichting van de organisatie waarbij je snel zicht krijgt waar en hoe in de organisatie verbeterslagen te maken zijn.

Vooraf bepalen we samen waar het zwaartepunt op gericht moet zijn. Zo kan de scan zich richten op de performance van specifieke bedrijfsonderdelen of teams maar ook op ondersteunende processen.

Een quickcan geeft inzicht in sterke en zwakke punten, blinde vlekken en ontwikkelingsmogelijkheden, waar de communicatie kan verbeteren of hoe de samenwerking met anderen of binnen een team kan verbeteren.


Interim management

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig. Extra energie voor het team. Sturing voor een project. Een passende oplossing voor een tijdelijke situatie.

Het inzetten van interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties, maar ook in overbruggingssituaties.

Bij een reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of vervanging van een directielid of manager of het opstarten of begeleiden van een project. Interim management zorgt voor de noodzakelijke continuïteit binnen de organisatie en voorkomt teveel gedoe.