Meten is weten

Online personeelstesten of assessments inzetten om talenten, drijfveren en gedragskenmerken te ontdekken. De resultaten zijn een meetmiddel voor kwaliteit en ontwikkeling. Het helpt om probleemloos de juiste persoon aan te nemen, medewerkers te kunnen begeleiden en aansturen op competenties, drijfveren en gedrag, talentontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking en dynamiek in teams.

Ik werk met verschillende testen die universeel inzetbaar zijn. De testen zijn in verschillende talen beschikbaar en ze voldoen aan de wetenschappelijk eisen op gebied van validiteit en betrouwbaarheid. Welke test wordt ingezet is afhankelijk van uw vraag.


JE KANDIDAAT GETEST

Het selecteren van de juiste medewerker en collega is enorm belangrijk.

Wat zijn de kwaliteiten, ontwikkelpunten, wat motiveert hem of haar, past hij/zij in het team? Heeft de kandidaat voldoende capaciteit om door te groeien? Dit zijn een aantal belangrijke vragen die je bij de selectie van een nieuwe medewerker beantwoord wil zien. Want een verkeerde keuze zort voor veel gedoe, kost tijd en heel veel geld.

Een online assessment biedt inzicht in de persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en/of de intellectuele capaciteiten van een kandidaat.

tALENTONTWIKKELING

Iedereen heeft drijfveren, talenten en kwaliteiten. Maar waar zit de ruimte voor ontwikkeling?

Ontwikkeling is maatwerk en draait om keuzes. Waar de een wil verdiepen, gaat het bij de ander om verbreding, meelopen of mentoring.

Online assessments brengen de drijfveren, talenten en kwaliteiten helder en overzichtelijk in beeld en bieden praktische handvatten om aan de slag te gaan.

Talentontwikkeling drijfveren kwaliteiten assessment

teamontwikkeling dynamiek in teams samenwerken

DYNAMIEK IN TEAMS

We zijn te vaak bang voor verschillen. Maar die moeten we juist benutten. Het werkelijke verschil wordt gemaakt door hoe je met verschillen omgaat. In elk team gaat het over het samenspel van persoonlijkheden.

Wat kan je voor de ander betekenen, hoe beïnvloedt je elkaar en wat is daarmee het effect op ieders bijdrage?

Samenwerken gaat over enthousiasme, inspiratie en energie. Maar ook over botsingen, conflicten en allergieën. Elementen die een samenwerking kunnen laten excelleren en kunnen ontwrichten.

Voor teams biedt online assessment inzicht in de dynamiek binnen het team en geeft daarmee input voor optimaal samenwerken. De start van optimaal team coachen.

AAN DE SLAG MET ONLINE ASSESSMENTS

  • Wil je talenten selecteren?

  • Jouw medewerkers ondersteunen bij hun drijfveren en ontwikkeling?

  • Teamsamenstelling onder de loep nemen?

  • De vitaliteit van je medewerkers in kaart brengen?

  • Leiderschap vergroten?

De online vragenlijsten en tests, competentieprofielen, de rapportage met advies en tips bieden je hulp en inzicht.

Bel of mail mij voor het juiste aanbod.

vOORDELEN

De voordelen van online testen:

  • Medewekers testen waar en wanneer je maar wilt;

  • De testen zijn geschikt alle opleidingsniveaus;

  • Praktische rapportages waar je direct iets mee kunt;

  • Beveiligde online omgeving die niet toegankelijk is voor anderen.